ماشین چاپ و چاک فلکسو


اندازه:طول 200سانتی متر عرض 100سانتی متر

سرعت:5000کارتن درساعت

مرکب مصرفی این از بهترین نوع مرکب های موجود می باشد.

این ماشین قادراست چاپ چهار رنگ را نیز انجام دهد.