ماشین چاپ و چاک فلکسو


اندازه:طول 200سانتی متر عرض 100سانتی متر

سرعت:5000کارتن درساعت

مرکب مصرفی این از بهترین نوع مرکب های موجود می باشد.

این ماشین قادراست چاپ چهار رنگ را نیز انجام دهد.

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2024 oghab-carton.com - طراحی سایت و میزبانی فضا توسط سامان هاست