ماشین دایکات فکی

اندازه:130در90سانتی متر

استفاده از نیروی متخصص و اعمال کنترل های ویژه

کیفیت مطلوب وبرش را برای لب چسب دوخت و بسته بندی فراهم می نماید.

تیراژ تولید این ماشین تا1000ضرب در ساعت می باشد.