ماشین لب چسب تمام اتوماتیک کارتن


بزرگترین اندازه کارتن قابل چسباندن 200در 100سانتی متر می باشد.

سرعت:3تا6 هزار کارتن در ساعت.

این ماشین قادر است کارتن از جنسAفلوتB فلوتC فلوت و پنج لا را چسبانی کند.

پس از لب چسبانی کارتن ها در بسته های یکسان تسمه کشی می شود و به انباری کالای ساخته شده تحویل می گردد.

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2024 oghab-carton.com - طراحی سایت و میزبانی فضا توسط سامان هاست